Loading

RSS 2.0

TOPlist

Skleněná koule

V tomto tutoriálu se naučíme kreslit skleněnou kouli. Hlavní cíl tutoriálu – ukázat jeden ze způsobů jak dosáhnout určitý výsledek. Nemusíte si pamatovat například všechny nastavení ve filtrech, důležitý je pochopit co se stane při použití daného filtru.

Krok 1. Příprava

Stáhněte si na počítač výchozí obrázek. Otevřete ho ve Photoshopu.

Stisknutím Create a new layer (Vrstva-Nová-Vrstva) přidejte novou vrstvu. Vyberte kruh pomoci nástroje Elliptical Marquee (Eliptický výběr) (stiskněte a držte při tom Shift) , přibližně v této oblasti, jak je to ukázáno níže:

Krok 2. Vyplnění vybraného kruhu základní barvou.

Klikneme na barvu popředí.

V okně výběru barvy (Color Picker) zvolíme si barvu D6D3C0 (na snímku označeno A)

Zvolíme si nástroj Paint Bucket(Úpravy-Vypnit-Barva popředí) a vybarvujeme výběr zvolenou barvou.

Stiskneme Ctrl+D abychom odstranili oblast výběru, vybraný kruh dostaneme zpátky přes menu Select/Deselect.

Krok3. V panelu vrstev klikneme na tlačítko Add a Layer Style (pravým na vrstvu-styl vrstvy), vybereme ze seznamu bod Inner Shadow(Vnitřní stín), a použijeme následující parametry (všimněte si že barva stínu je bílá, Linear dodge=Lineárně zesvětlit):

Výsledek má vypadat takto:

Krok4: Přidání přechodů.

Přidejte novou vrstvu. Seskupte ji s předchozí: Ctrl+G ( v Photoshop CS2 Ctrl+Alt+G).

Změňte barvu popředí na 65645F. Teď si nakreslíme gradient s použitím barev popředí/pozadí. Vybereme nástroj Gradinet Tool (Nástroj přechod).

Kreslíme přechod od červeného do modrého bodu jak je to na screenshotu:

Výsledek:

Zmačkneme D na klávesnici abychom nastavili přednastavené barvy.

Přidáme masku vrstvy, stisknutím Add Layer Mask (pod vrstvami).

Vybereme radiální přechod v panelu voleb aktuálního nástroje (toto tlačitko je označeno B na předchozím snímku)

Kreslíme radiální přechod na masce vrstvy (v panelu vrstev je označena dvojitým rámečkem). Počáteční bod při vytváření tohoto přechodu musí být vevnitř naší koule, a poslední za ním.

Krok5. Zase přidáme styly vrstev

Potřebujeme duplikovat vrstvu Layer 1. Uděláme to tak že klikneme a držíme myší na ikonu vrstvy v panelu vrstev a přetáhneme vrstvu (A) na tlačitko Create a new layer, pak můžeme pustit tlačítko myši.

Teď potřebujeme přetáhnout jeden z dvou duplikovaných vrstev (teď jsou dva – Layer 1 a Layer 1 copy) nad ostatní. Proto stiskneme na vrstvu Layer 1 a táhneme ji (B) nahoru. Přetahujeme do té doby než černá čára nebude nahoře, pak pustíme tlačítko myši.

Teď se přesvědčíme že je tato vrstva aktivní (vlevo od ikony vrstvy se musí zobrazit štětec), a stáhneme Fill do nuly (A), potom – dvojité kliknutí na ikonu Layer Style této vrstvy (B):

Použijeme k vrstvě následující efekty, všimněte si režimu prolnutí (Blend Mode), barvu Use Global Light:

Inner Shadow

Inner Glow

Po všech přeměnách by naše koule měla vypadat takto:

Krok6. Přidání objemu

Přidáme novou vrstvu. Zvolíme si nástroj Brush Tool. Potřebujeme dost velký štětec s měkkým okrajem. V panelu nastavení štětce měníme jeho hodnoty: velikost 150px, tvrdost 0 % :

Nastavíme bílou barvu popředí.

Uděláme štětcem jeden „flek“ uprostřed naší koule v nové vrstvě (Layer 3). Rozostříme bílou skvrnu: menu Filter/Effects/Gaussian Blur , poloměr 25.

Vrstva Layer 3 zůstává aktivní, stiskneme a držíme Ctrl a klikneme myši na ikonu vrstvy Layer 1. Tím jsme vytvořili výběr pro vrstvu Layer 3 totožný s kruhem vrstvy Layer 1. Teď vytvoříme masku vrstvy – klikneme na tlačitko Add Layer Mask na liště vrstev.

Přidáme průhlednost pro vrstvu Layer3 (zmenšíme opacity na 30%). Následující screenshot ukazuje jak teď musí vypadat lišta vrstev:

Krok7. Přidání záblesku koule

Přidáme novou vrstvu.

Vybereme si nástroj Brush Tool s tvrdým štětcem, poloměr kolem 20. Zvolíme si bílou barvu pozadí, nebo světlo žlutou (například FFFFE8). Umístíme záblesk na kouli:

Rozostříme pomoci filtru Gaussian Blur (menu Effects/Blur/Gaussian Blur) s malým poloměrem – 0,5.

Přidáme styl pro tuto vrstvu (tlačítko Add a Layer Styleú Přidáme efekt Outer Glow s následujícími hodnotami:

Krok 8. Stín

Přejdeme na vrstvu Layer1copy. Snižujeme Fill do 25%:

A tady je ten magický okamžik, kdy se nám už objeví skleněná koule.

Teď si můžeme pohrát s nastavením efektů vrstev, pro dosažení většího a menšího zesvětlení na okrajích koule.

Teď vytvoříme stín. Aktivujeme vrstvu pozadí s novinami, přidáme novou vrstvu.

Zase vybereme okraje koule. Aktivujeme vrstvu Layer5 a spolu s Ctrl (stiskneme a držime) klikneme na vrstvu Layer1(nebo Layer1 copy) . Stiskneme D abychom nastavili předvolené barvy. Zvolíme si nástroj Gradient Tool (nástroj přechod). V nastavení si zvolíme kruhový přechod (B), inverze(C) a typ přechodu – od průhledného do barevného pozadí (A a D):

Kreslíme přechod od centru po okraj vyznačení.

Teď pomoci funkce Free Transform (se nachází v menu Edit, nebo jednoduše Ctrl+T) „položíme“ stín na noviny. Proto stáhněte vrchní okraj směrem dolu, jak je to na obrázku B:

Odstraníme výběr oblasti, a přetáhneme stín vpravo pomoci Move Tool.

Teď musíme snížit kontrast. Přidáme průhlednost k vrstvě (opacity=50%), a trochu rozostříme stín (filtr Filter/Blur/Gaussians Blur s průměrem 2):

Krok 9. Lomený obraz za kouli.

Potřebujeme deformovat část pozadí a stínu, kterou je vidět skrz kouli. Aktivujeme vrstvu Layer 5 (se stínem), a vytvoříme výběr potřebné oblasti (klikneme na vrstvu Layer 1 nebo Layer1 copy spolu se stisknutým Ctrl). Použijeme filtr Spherize (menu Filter/Distort/Spherize) s hodnotou 100%, režim Normal. Stejně to provedeme s pozadím (aktivujeme – Ctrl+F, použijeme Spherize).

Výsledek:

Poslední detail: trochu deformujeme záblesk v horní části koule.

Přejdeme na vrstvu Layer 4, transformujeme (Ctrl+T) s nastavením uvedeném níže:

Hotovo!

Překlad: Creator

Datum: 09.03.2012


michaela 06.10.2012 21:29
Skvělej návod :)

Vložit komentář