Loading

RSS 2.0

TOPlist

Textura ve Photoshopu

Zde jsou 2 obrázky, se kterými budeme pracovat.

Umístěte obrázek s texturou přes povrch obličeje a nastavte 50% průhlednost tak, abyste si mohli přizpůsobit rozsah.

Nastavením textury jak je na obrázku, můžete se vyhnout nepříjemnostem, které mohou přijít později. Použíjte k texturové vrstvě masku a nastavte nízkou průhlednost, aby bylo vidět skrz ni obličej a schovejte štětcem tu část vrstvy pod maskou, která není na obličeji.

Na obličej (mezi obličejem a texturou), přidejte prázdnou vrstvu, vyplňte ji černou barvou a nastavte režim průhlednosti Color. Provedením této operace obličeje se stává černo-bílým, ale udrží svou barvu, takže budete mít přístup k původní barvam, v případě další potřeby.

Nyní přejděte zpět do vrstvy Textura a nastavte její režim prolnutí na Násobit při 100% krytí.

Udělejte duplikát této vrstvy (Textura) a nastavte režim prolnutí Color Dodge s 80% průhlednost. Můžete tuto vrstvu více zprůhlednit, pokud chcete dosáhnout méně nasycených barev.

Další krok je často používán, ale ne vždy. Je to zkreslení textury. Někdy výsledek se opravdu hodí, ale někdy ne. Autor navrhuje provést následující operaci podle vlastního uvážení, osobně autor tyto manipulace v tutoriálu nepoužíval. A co je nejdůležitější - zkreslení textury musí být provedeno předtím, než ji duplikujete, tzn. před krokem 5 (nejprve deformovat vrstvu textury, a teprve pak použít pro něj krok číslo 5).

takže,

b) Sloučte všechny vrstvy kromě obličeje, pak přejděte na Image > Mode > Greyscale, s následujícím okně klepněte na Flatten (sloučit obraz) a soubor uložte jako PSD. (Obvykle si to ukládám na ploše pod názvem "displace.psd"). Poté ji zavřete a vraťte se do hlavního souboru.

c)Ujistěte se, že se nacházíte ve vrstvě Textura, odemkněte vrstvu Maska, a jděte do Filter > Distort > Displace vytěsní ... nastavte parametry:

X-10% Y-10% a klepněte na tlačítko OK. Pak vyhledejte soubor, který jste uložili dříve a zvolte ho. Podívejte se, jestli se vám bude líbit obraz, vše závisí na typu textury, pokud se vám bude zdát výsledek rovným, přidejte více objemu textuře.

Levý obrázek ukazuje výsledek po použití Filter/Distort/Displace, pravý ukazuje původní texturu.

6. Nyní umělecké doplňky

V každé práci s texturou nejtěžší je zachování objemu. Jakmile budete míchat rovnou texturu, můžete ztratit objem, a teď ho vrátíme.

Photoshop má vynikající nástroje pro to, co vidíte na obrázku.

Nejpoužívanější jsou první dva: Dodge Tool a Burn Tool. Oba nástroje používejte maximálně s 40% průhlednosti.

(Autor nepopisuje tento krok podrobně, spoléhá na váš smysl pro objem, ale nabízí se blíže podívat na původní obraz tváře, zejména na nos a ústa, kvůli prozkoumání stínu a světla a snažit se simulovat pomoci nástrojů. Tuto operaci provádějte na nové vrstvě.

Obrázek ukazuje výsledek.

Pokud se vám všechno povedlo, tak další krok bude jednodušší.

7. Pro zvětšení hustoty vaše textury, zvláště pokud je to ze skaly, kamene, písku udělejte ji víc výraznou. Nastavte ne více než 20% Sharpen (Zaostření) a velkým kartáčem přejeďte po celém obrazu. Uvidíte, jak se stal obraz čitelnější, pak menší velikosti stopy se stejnou průhlednosti (20%), a pokuste se zvýraznit určité části. Jen si dejte pozor, abyste nenarušili vzhled obrazu výskytem nežádoucích pixelů, v tomto případě dáme Zpět při zbytečném šumu. V případě potřeby, použijte nástroj Blur.

Výsledek (vpravo) po použiti nástroje Sharpen

8. Nyní nejzajímavější část tutoriálu

Můžete nastavit úrovně, jas a sytost tou možnosti (červená šipka)

Vše záleží na vaše umělecké představivosti.

9. Tento krok je volitelný, vše záleží na tom, jaký výsledek chcete, ale autor považoval za důležité popsat tento krok. Stejně jako pro Vytěsní vytvořte kopii souboru, sloučit všechny vrstvy v Vrstvy> Sloučit, a pak filters> Filtr gallery. Postupem času budete cítit, jaký filtr je nejvhodnější pro vaši práci, autor často používá Neon Glow, který dává obrázku určitý efekt "surrealismu" nebo Plastic Wrap nebo Ink Outlines(obrysy), když jsou některé problémy spojené s dosažením objemu. Ted můžete zkusit Neon Glow s tímto nastavením:)

Poté přetáhněte hotový obrázek na hlavní soubor a nastavte ho nad všechny vrstvy, pohrajte si s krytím a režimy prolnutí vrstev. Autor netrvá na určitém režimu, spoléhá na Váš vkus, ale radí nastavit krytí na 30%, aby nedošlo k překrytí textury a objemu nižších vrstev. Můžete také přidat masku k této vrstvě a částečně skrýt, nechat ji například jenom na očích.

Překlad: Creator

Datum: 10.05.2012


Vložit komentář