Loading

RSS 2.0

TOPlist

Glamour fotografie

Otevřeme obrázek: File – Open (ctrl+o)

Duplikujeme vrstvu (Layer – Duplicate Layer) a použitím tlačítka Delete Layer v okně s vrstvami odstraníme předchozí vrstvu. Přidáme víc jasu Image – Adjustments – Levels (ctrl+L)

Použijeme

Pomoci odstraníme vady pleti.

Použijeme Filter – Liquefy (shift+ctrl+x) a zvolíme Turbulence Tool.

Obočí posuneme výš.

Upravíme nos (uděláme ho tenčí).

Použijeme štětce různých velikosti pro zúžení obličeje.

Použijeme Edit – Free Transform (ctrl+t) pro svislé zmenšení obrázku./p>

Zbývající část odstraňte pomoci . Použijte Polygonal Lasso Tool označte obličej s odsazením od okraje. Potom změňte nastavení nástroje a odstraňte označené z nosu, rtů a oči.

Zkopírujeme toto označení Edit – Copy (ctrl+c) a vložíme kopií na nové vrstvě Edit – Paste (ctrl+v). Použijeme Filter – Blur – Gaussian Blur s následujícím nastavením:

Zmenšíme průhlednost na 68%.

Slučte vrstvu s předchozí Layer – Merge Down (ctrl+e) a odstraňte tuhost vlas a krku : Image – Adjustments – Selective Color.

Změníme barvu obrázku Image – Adjustments – Curves (ctrl+m)

Změníme barvu očí , použijeme Brush Tool.

K této vrstvě použijeme Gaussian Blur:

Změníme typ vrstvy na Soft Light a změnšíme průhlednost na 70%

Na nově vrstvě namalujte rty a použijte Gaussian Blur.

Změníme typ vrstvy na Soft Light a změnšíme průhlednost na 60%

Teď vyberte Eyedropper Tool a klikněte na nejvíc tmavé místo řas. Pomoci Brush Tool na nově vrstvě označte oči.

Typ vrstvy změňte na Soft Light.

Na nové vrstvě nakreslíme stíny.

Použijeme Gaussian Blur.

Typ vrstvy změníme na Color Burn.

Teď vidíme potřebu změnit barvu u vrstvy s upravenými rty. To uděláme tak že zvolíme tuto vrstvu a použijeme příkaz Image – Adjustments – Hue/Saturation (ctrl+u).

Průhlednost měníme na 73%.

Na nově vrstvě vyplníme barvou tváře podobně jak je to na obrázku:

Použijeme Gaussian Blur.

Pomoci Eraser Tool odstraňte ty části, které přečnívají okraje obličeje. Typ vrstvy nastavíme na Linear Burn, a průhlednost snížíme na 42%. Slučte všechny vrstvy :Layer – Merge Visible (shift+ctrl+e) a přejděte v Image – Adjustments – Levels (ctrl+L). V okně které se vám otevře nastavte následující hodnoty:

Zkopírujeme tuto vrstvu. K této kopií použijeme Gaussian Blur a typ vrstvy nastavte na Soft Light. Snižte průhlednost kopií na 50%.

Překlad: Creator

Datum: 17.12.2011


Vložit komentář