Loading

RSS 2.0

TOPlist

Sněhová bouře

1. Vytvoříme nový obrázek 400×400

2. Resetneme barvy (D). Filter > Render (Vykreslení)> Cloud (Oblaka)

3. Použíjeme Filter > Pixelate > Mezzotint

Nastavíme takhle:

4. Pak použíjeme Filter > Blur (Rozostření) > Radial Blur (Kruhové rozostření)

Nastavíme:

5. Obrázek měl by vypadat takto:

6. Images (obraz)> Adjustments (Přizpůsobení) > Level (Úrovně)

7. Images > Adjustments > Hue/Saturation (Odstín a sytost)

8. Duplikujeme vrstvu (Ctrl+J) a změníme režim Blending mode na Lighten:

9. Nyní použíjeme Filter > Distort (Deformace) > Twirl (Zkroutit)

a nastavíme:

10. Výsledek:

Překlad: Stranger

Datum: 09.03.2012


Vložit komentář